banner

PDFEmail

Phân bón NPK cao cấp DAG 20 - 10 - 24 + Bo + TE


Mô tả

 PHÂN BÓN NPK CAO CẤP

             DAG

20 - 10 - 24 + Bo + TE

Bổ sung vi lượng đất hiếm

Chuyên dùng nuôi trái thanh long

 phanbonnamviet.vn phanbonnamviet.vn
Mặt trước Mặt sau

 THÀNH PHẦN:

Đa lượng: 20% N; 10% P2O5; 24% K2O
Trung lượng: 0,2% CaO; 1% MgO
Vi lượng: Bo: 250ppm, Zn: 150ppm, Fe: 50ppm, Cu: 30ppm

CÔNG DỤNG:

 - Sử dụng tốt nhất cho cây thanh long nuôi trái.   
 - Vi lượng đất hiếm giúp tái tạo rễ mới khi cây thanh long bị thối rễ do tuyến trùng gây hại và làm tăng năng suất, tăng độ ngọt của trái thanh long.
 - Hàm lượng Kali cao giúp cây thanh long cứng, chắc trái, trái bóng đẹp và tăng chất lượng trái.  
 - Tỷ lệ đậu trái cao, chống rụng trái non, trái lớn nhanh, đồng đều.
 - Tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
.

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 
Loại cây Thời kì bón Lượng dùng
Thanh long kiến thiết cơ bản Bón 4 - 5 lần/năm 1 - 1,5kg/trụ
Thanh long kinh doanh - Sau thu hoạch trái.
- Sau đậu trái 5 - 7 ngày, sau đó mỗi tháng bón 1 lần, bón trong 3 tháng.
400 - 450 g/trụ/lần bón
Nếu xử lý đèn: bón trước xử lý 5 - 7 ngày và sau thu hoạch trái. 600 - 700 g/trụ/lần bón
Cây trồng khác   250 - 300 kg/ha/lần bón

Reviews

There are yet no reviews for this product.