banner

PDFEmail

Phân bón trung lượng DOVANI


Mô tả

PHÂN BÓN TRUNG LƯỢNG

DONAVI

CHUYÊN DÙNG BÓN RỄ

phanbonnamviet.vn
Mặt trước Mặt sau

 

THÀNH PHẦN:

CaO: 27%, MgO: 15%, Bo, Mn, Zn, Cu,...
Vi sinh vật có ích, hoạt chất cải tạo đất

CÔNG DỤNG:

- Cải tạo đất.
- Cân bằng tính lý hóa.
- Ổn định pH.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
200 - 400 kg/1000m2.


Reviews

There are yet no reviews for this product.