banner

Ảnh hưởng của ánh sáng tới năng suất của dưa chuột trong nhà lưới

Mới đây, một nhóm tác giả công bố “Ảnh hưởng của ánh sáng tới năng suất của dưa chuột trong nhà lưới” trên tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đã sử dụng đèn chiếu với các dải quang phổ khác nhau chiếu lên dưa chuột.

ĐÈN LED CHUYÊN DỤNG CHIẾU SÁNG CÂY DƯA LƯỚI

Các mẫu này được theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát dục và năng suất trong các điều kiện chăm sóc có các hệ thống chiếu sáng điều khiển được phổ ánh sáng bằng smart phone, hệ thống tưới nước và dinh dưỡng nhỏ giọt, hệ thống phun sương, quạt thông gió, giám sát đo độ rọi.
 
Bốn nhóm cây được trồng trong các gian riêng trong nhà kính và được chiếu với các mức phổ ánh sáng đỏ khác nhau từ đèn Led (giá trị 2.700K, 3.000K, 3.500K và 4.000K) và so sánh với nhóm cây dưa chuột chỉ nhận ánh sáng mặt trời. Qua quá trình nghiên cứu cho thấy, quang phổ ánh sáng tác động lớn đến sự quang hợp, phát triển của thân, lá, hình thành hoa và quả của cây dưa chuột.
 
Nghiên cứu cho thấy, bổ sung thêm ánh sáng đỏ ở mức 3.000K giúp dưa chuột cho năng suất cao hơn. Mặt khác, tuy ở phổ ánh sáng đỏ 4.000K có tỷ lệ đậu quả cao nhất nhưng do số lượng hoa ít nên năng suất chung cuối cùng vẫn thấp hơn cây được bổ sung phổ ánh sáng đỏ ở mức 3.000K. Do đó, nhóm nghiên cứu gợi ý, nếu linh động điều khiển ánh sáng bổ sung ở giai đoạn đầu ra nhiều hoa và giai đoạn sau nuôi hoa và quả, có thể sẽ đem lại năng suất cao hơn.
 
BN - Khoahocphattrien