banner

Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ngày 01/3/2019, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn với tổng số 386 TTHC (trong đó 248 TTHC cấp trung ương, 106 TTHC cấp tỉnh, 18 TTHC cấp huyện, 08 TTHC cấp xã và 06 TTHC cơ quan khác) thay thế Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016.

 

Theo đó, số TTHC được cắt giảm là 122 thủ tục, cụ thể :

- TTHC cấp trung ương giảm 71 thủ tục (từ 319 xuống còn 248);

- TTHC cấp tỉnh giảm 31 thủ tục (từ 137 xuống còn 106);

- TTHC cấp huyện giảm 20 thủ tục (từ 38 xuống còn 18);

- TTHC cấp xã giảm 04 thủ tục (từ 14 xuống còn 08).

Trong đó, cùng với việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản; thủ tục hành chính trong các lĩnh vực này đều được rà soát, đơn giản hóa và có số lượng cắt giảm ấn tượng. Lĩnh vực lâm nghiệp giảm từ 134 TTHC xuống còn 36 thủ tục (giảm gần 4 lần); lĩnh vực thủy sản giảm từ 66 TTHC xuống còn 45 TTHC trong đó 03 TTHC đã được xã hội hóa. Mặt khác, với việc rà soát, chuẩn hóa TTHC lần này, các TTHC trước đây được đưa vào nhóm nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được phân chia cụ thể trong các lĩnh vực, đảm bảo dễ theo dõi, thực hiện như lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý xây dựng công trình …

Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và trong quá trình hoàn thiện thể chế đối với lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi theo Kế hoạch số 366/QĐ-BNN-VP đã được Bộ Ban hành ngày 28/01/2019.

Kết quả danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực

Trần Nga - Mard

Kỹ thuật nông nghiệp

Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu

Thứ 4, 15-05-2019 | 02:52:03

Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu

Để khẩn trương phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hiệu quả và an toàn, Cục Bảo vệ...

Đọc Tiếp

Phòng trị bệnh thối gốc chảy mủ trên cây mít Thái

Thứ 2, 22-04-2019 | 01:31:35

Phòng trị bệnh thối gốc chảy mủ trên cây mít Thái

Hiện giống mít Thái đang phát triển rất nhanh tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long. Có nhiều nhà nông làm giàu lên...

Đọc Tiếp

Kinh nghiệm trồng dưa lưới năng suất cao

Thứ 6, 12-04-2019 | 02:21:46

Kinh nghiệm trồng dưa lưới năng suất cao

Ngoài đầu tư ban đầu cho giống, nhà lưới, nhân công, dưa lưới còn đòi hỏi người trồng am hiểu kỹ thuật và quy trình chăm sóc tỉ mỉ. Nhận thấy...

Đọc Tiếp

Phòng trừ bệnh xoăn vàng lá cà chua

Thứ 6, 05-04-2019 | 01:30:33

Phòng trừ bệnh xoăn vàng lá cà chua

Bệnh xoăn vàng lá cà chua do một số loài virus gây ra. Chẳng hạn, virus từ thuốc lá (TMV), virus từ họ bầu bí (CMV), virus từ khoai tây...

Đọc Tiếp

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sau khi được cấp chứng nhận

Thứ 2, 01-04-2019 | 01:27:51

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sau khi được cấp chứng nhận

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ...

Đọc Tiếp

Liên Kết WebsitesThống kê

Trong ngày
Trong tháng
Lượt truy cập
1488
59597
4915116
Your IP: 34.204.0.181