banner

Yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trên cây trồng cạn của nông dân ở tỉnh Trà Vinh

Tưới tiết kiệm nước là một trong những giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm lượng nước sử dụng tưới trong sản xuất nông nghiệp. Việc nâng cao nhận thức của nông dân và mở rộng diện tích canh tác sử dụng các kỹ thuật tưới tiết kiệm nước là xu hướng phát triển nông nghiệp hiện nay, đặc biệt ở những vùng ven biển gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước.

Ảnh minh họa

Nhằm xác định yếu ảnh hưởng đến sự chấp nhận của hộ nông dân trong việc ứng dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn ở tỉnh Trà Vinh, nghiên cứu đã được thực hiện. Nghiên cứu dựa vào khung sinh kế của Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) kết hợp với công cụ hồi quy nhị phân logistic để phân tích mối quan hệ định tính giữ biến phụ thuộc và biến độc lập của 05 nguồn vốn sinh kế với nguồn số liệu được thu thập qua phỏng vấn 225 nông dân tại 3 huyện Cầu Ngang, Trà Cú và Duyên Hải.

Kết quả cho thấy, yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước của nông dân tại khu vực nghiên cứu là nông dân còn hạn chế tiếp cận thông tin liên quan đến hiệu quả của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác ở địa phương. Mặc dầu các yếu tố khác không ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm vào canh tác theo phân tích thống kê nhưng là khó khăn quan trọng theo nhận định của nông dân tại khu vực nghiên cứu như: vốn sản xuất, lịch thời vụ, kinh nghiệm sản xuất, và các yếu tố khác. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học phản ánh thực tế về các yếu tố có ảnh hưởng đến việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác cây trồng cạn của nông dân; qua đó, góp phần hỗ trợ cho địa phương trong việc đề xuất những kế hoạch và giải pháp chính sách phù hợp để nâng cao khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác cho nông dân. Mô hình hồi quy logistic trong nghiên cứu giải thích 67% các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác của nông dân tại khu vực nghiên cứu. Thêm vào đó, nghiên cứu chọn mức 10% theo công thức Solvin nên không tránh khỏi sai số do việc chọn số mẫu khảo sát. Do vậy, nghiên cứu đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo cần xem xét đánh giá các yếu tố liên quan khác ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm và tăng số mẫu khảo sát nhằm tránh sai số trong việc đánh giá và hỗ trợ thông tin tốt hơn cho các cơ quan ra quyết định trong việc nâng cao áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước vào canh tác tại vùng ven biển tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu là một thông tin hữu ích để hỗ trợ cho Chính quyền địa phương trong việc phát triển mô hình tưới tiết kiệm nước hoạt động sản xuất cây trồng cạn.


Nghiên cứu do nhóm tác giả gồm Hồng Minh Hoàng, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hồng Tín, Lê Thị Huỳnh Như (Trường Đại học Cần Thơ) cùng thực hiện và được đăng trên tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9A): 17-28.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (pcmy)

Theo Canthostnews

Kỹ thuật nông nghiệp

Hiện tượng rụng quả non ở sầu riêng – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Thứ 3, 02-07-2019 | 01:31:00

Hiện tượng rụng quả non ở sầu riêng – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Hiện nay, cây sầu riêng tại các nhà vườn ở Lâm Đồng đang trong giai đoạn mang quả. Qua quá trình khảo sát và thăm vườn, chúng tôi thấy hiện...

Đọc Tiếp

Bón phân cân đối, hiệu quả cho cây cà phê

Thứ 4, 19-06-2019 | 01:39:18

Bón phân cân đối, hiệu quả cho cây cà phê

Cục BVTV đã phối hợp với Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH) tổ chức Hội thảo “Giải pháp sử dụng phân bón cân đối hiệu quả trong...

Đọc Tiếp

Nhà khoa học Việt tìm ra chất ức chế cỏ dại xâm lấn từ vỏ trấu

Thứ 2, 10-06-2019 | 02:19:13

Nhà khoa học Việt tìm ra chất ức chế cỏ dại xâm lấn từ vỏ trấu

Cây cỏ lồng vực nước và cây goldenrod từng gây hại trên các đồng lúa khắp thế giới bị ức chế bởi bốn hợp chất từ trấu gạo. Lần đầu tiên một...

Đọc Tiếp

Biện pháp kỹ thuật trồng xen ổi trong vườn quýt

Thứ 3, 04-06-2019 | 01:44:13

Biện pháp kỹ thuật trồng xen ổi trong vườn quýt

Mô hình trồng xen ổi trong vườn quýt là một trong những kết quả nghiên cứu của dự án “Xây dựng mô hình điểm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật...

Đọc Tiếp

Thạc sĩ sinh học hiến kế cứu vườn hoa cúc khỏi bệnh virus

Thứ 4, 29-05-2019 | 01:28:59

Thạc sĩ sinh học hiến kế cứu vườn hoa cúc khỏi bệnh virus

Người trồng hoa cúc ở Đà Lạt đang lao đao, thua lỗ do virus sọc thân hoành hành tàn phá vườn hoa. Chế phẩm sinh học được điều chế bằng...

Đọc Tiếp

Liên Kết WebsitesThống kê

Trong ngày
Trong tháng
Lượt truy cập
4728
74848
5125910
Your IP: 35.153.135.60