banner

Yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trên cây trồng cạn của nông dân ở tỉnh Trà Vinh

Tưới tiết kiệm nước là một trong những giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm lượng nước sử dụng tưới trong sản xuất nông nghiệp. Việc nâng cao nhận thức của nông dân và mở rộng diện tích canh tác sử dụng các kỹ thuật tưới tiết kiệm nước là xu hướng phát triển nông nghiệp hiện nay, đặc biệt ở những vùng ven biển gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước.

Ảnh minh họa

Nhằm xác định yếu ảnh hưởng đến sự chấp nhận của hộ nông dân trong việc ứng dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn ở tỉnh Trà Vinh, nghiên cứu đã được thực hiện. Nghiên cứu dựa vào khung sinh kế của Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) kết hợp với công cụ hồi quy nhị phân logistic để phân tích mối quan hệ định tính giữ biến phụ thuộc và biến độc lập của 05 nguồn vốn sinh kế với nguồn số liệu được thu thập qua phỏng vấn 225 nông dân tại 3 huyện Cầu Ngang, Trà Cú và Duyên Hải.

Kết quả cho thấy, yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước của nông dân tại khu vực nghiên cứu là nông dân còn hạn chế tiếp cận thông tin liên quan đến hiệu quả của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác ở địa phương. Mặc dầu các yếu tố khác không ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm vào canh tác theo phân tích thống kê nhưng là khó khăn quan trọng theo nhận định của nông dân tại khu vực nghiên cứu như: vốn sản xuất, lịch thời vụ, kinh nghiệm sản xuất, và các yếu tố khác. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học phản ánh thực tế về các yếu tố có ảnh hưởng đến việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác cây trồng cạn của nông dân; qua đó, góp phần hỗ trợ cho địa phương trong việc đề xuất những kế hoạch và giải pháp chính sách phù hợp để nâng cao khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác cho nông dân. Mô hình hồi quy logistic trong nghiên cứu giải thích 67% các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác của nông dân tại khu vực nghiên cứu. Thêm vào đó, nghiên cứu chọn mức 10% theo công thức Solvin nên không tránh khỏi sai số do việc chọn số mẫu khảo sát. Do vậy, nghiên cứu đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo cần xem xét đánh giá các yếu tố liên quan khác ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm và tăng số mẫu khảo sát nhằm tránh sai số trong việc đánh giá và hỗ trợ thông tin tốt hơn cho các cơ quan ra quyết định trong việc nâng cao áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước vào canh tác tại vùng ven biển tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu là một thông tin hữu ích để hỗ trợ cho Chính quyền địa phương trong việc phát triển mô hình tưới tiết kiệm nước hoạt động sản xuất cây trồng cạn.


Nghiên cứu do nhóm tác giả gồm Hồng Minh Hoàng, Văn Phạm Đăng Trí, Nguyễn Hồng Tín, Lê Thị Huỳnh Như (Trường Đại học Cần Thơ) cùng thực hiện và được đăng trên tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9A): 17-28.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (pcmy)

Theo Canthostnews

Kỹ thuật nông nghiệp

Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu

Thứ 4, 15-05-2019 | 02:52:03

Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu

Để khẩn trương phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hiệu quả và an toàn, Cục Bảo vệ...

Đọc Tiếp

Phòng trị bệnh thối gốc chảy mủ trên cây mít Thái

Thứ 2, 22-04-2019 | 01:31:35

Phòng trị bệnh thối gốc chảy mủ trên cây mít Thái

Hiện giống mít Thái đang phát triển rất nhanh tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long. Có nhiều nhà nông làm giàu lên...

Đọc Tiếp

Kinh nghiệm trồng dưa lưới năng suất cao

Thứ 6, 12-04-2019 | 02:21:46

Kinh nghiệm trồng dưa lưới năng suất cao

Ngoài đầu tư ban đầu cho giống, nhà lưới, nhân công, dưa lưới còn đòi hỏi người trồng am hiểu kỹ thuật và quy trình chăm sóc tỉ mỉ. Nhận thấy...

Đọc Tiếp

Phòng trừ bệnh xoăn vàng lá cà chua

Thứ 6, 05-04-2019 | 01:30:33

Phòng trừ bệnh xoăn vàng lá cà chua

Bệnh xoăn vàng lá cà chua do một số loài virus gây ra. Chẳng hạn, virus từ thuốc lá (TMV), virus từ họ bầu bí (CMV), virus từ khoai tây...

Đọc Tiếp

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sau khi được cấp chứng nhận

Thứ 2, 01-04-2019 | 01:27:51

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sau khi được cấp chứng nhận

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ...

Đọc Tiếp

Liên Kết WebsitesThống kê

Trong ngày
Trong tháng
Lượt truy cập
1496
59605
4915124
Your IP: 34.204.0.181